10 de nov. de 2015

DEREITO A NON SER DISCRIMINADO


O dereito dos nenos a non ser discriminados é un dos catro principios fundamentais, isto quere dicir que todos os nenos deben desfrutar de todos os dereitos. Todos os nenos deben ser tratados, protexidos e coidados do mesmo xeito.

Pero, en moitas ocasións os nenos son vítimas da discriminación

Non te esquezas! Unha persoa poder ter unha discapaciade pero moitas capacidades.
A xogar polos dereitos!!


Crea caras


Ningún comentario:

Publicar un comentario