9 de nov. de 2015

DEREITO A TER UN NOME E UNHA NACIONALIDADE

O DEREITO DOS NENOS A TER NOME E UNHA NACIONALIDADE

Gráfica alusiva a la noticia DERECHO A LA IDENTIDAD
Todos os nenos, dende o seu nacemento teñen dereito a ter un nome e un apelido. Todos os nenos deben ser rexistrados nada máis nacer. Deste xeito o neno é recoñecido por parte do Estado, o seu rexistro vai permitir recoñecer as relacións de parentesco que o unen aos seus pais biolóxicos.

DEREITO DOS NENOS A TER UNHA NACIONALIDADE

Desde o seu nacemento, un neno ten dereito a adquirir unha nacionalidade. Esta nacionalidade pode ser de dous tipos:
-Nacionalidade orixinaria ou de sangue:  o neno adquire a nacionalidade dos seus pais desde o momento do seu nacemento.
- Nacionalidade por residencia: aínda que os seus pais teñan outra nacionalidade, o neno  adquire a nacionalidade do pais onde nace.
A nacionalidade obtense ao rexistrarse no Rexistro Civil. Esta inscrición é moi importante porque constitúe a pertenza dunha persoa a unha nación.

QUE OCORRE SE UN NENO NON TEN DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN?

Corre o risco de quedar sen acceso aos servizos fundamentais como: educación, sanidade...
Polo tanto que os nenos teñan unha identidade convértese nun dereito fundamental para ser recoñecido polo goberno do seu pais como parte da sociedade que o compón.

Ter un nome e un apelido é moito máis que dúas palabras, significa ser recoñecido non só polos seus pais, senón por todos os paises do mundo, e polo tanto estará protexido polas leis.

br />Ningún comentario:

Publicar un comentario